Seneste projektnyheder altid på social media

For de seneste nyheder om vores projekt, se også vores sociale mediekanaler:For de seneste nyheder om vores projekt, se også vores sociale mediekanaler:
FACEBOOK
INSTAGRAM
Endelig konference i Graz (AT)

BPFYP-slutkonferencen fandt sted den 6. februar 2020 i Graz, Østrig. Partnerne var meget begejstrede for at byde to højtstående hovedtalere velkommen på konferencen: Daniela Köck fra 'beteiligung.st', den specialiserede kontaktpartner for inddragelse og deltagelse af børn, unge og voksne borgere i det socio-politiske liv og tjenesteudbyder for provinsen Steiermark og Richard Krisch fra 'Verein Wiener Jugendzentren', den største professionelle leverandør af åbent barne- og ungdomsarbejde i Wien. Mens fru Köck drøftede emnet unge og politik, præsenterede Hr. Krisch emnet for sociale rum.
En stor del af konferencen var dedikeret til at præsentere alle BPFYP-intellektuelle output. Besøgende var i stand til at diskutere med projektpartnerne de deltagelsesprojekter, der var blevet udført i partnerlandene, og at tage kopier af forskningsrapporten, læseplanen, projektlæseren og den politiske handlingsplan.
Endelig afsluttede en interessant paneldiskussion med Daniela Köck, Richard Krisch og Oonagh Aitken (som repræsenterer projektpartnerskabet) konferencen.

Cirka 50 personer deltog i konferencen, der blev afholdt i 'Det Europæiske Center for Moderne Sprog' i Graz, Østrig, og tilbød tysk-engelsk oversættelsestjenester til vores internationale gæster.
Sidste partnermøde i Graz (AT)

Projektkonsortiet havde sit sidste partnermøde den 5. februar 2020 i Graz, Østrig. Mødet blev afholdt af den østrigske projektkoordinator for Jugend am Werk Steiermark.

På deres fjerde møde fokuserede partnerne på at færdiggøre projektet og behandle de sidste forberedelser til den sidste konference. Partnere drøftede BPFYP-projektlæseren (Intellektuel Output 3), som giver en oversigt over de 18 ungdomsdeltagelsesprojekter, der var blevet gennemført i partnerlandene, og BPFYPs politiske handlingsplan (Intellektuel Output 4), der indeholder 13 henstillinger til politiske interessenter på alle niveauer. Partnere diskuterede også detaljerede administrative, økonomiske og kvalitetsrelaterede spørgsmål.

Repræsentanter fra alle partnerorganisationer deltog i mødet.
BPFYP-konference: Gem datoen

Vi er glade for at kunne annoncere vores sidste konference i Graz, AT:
Dato: 6. februar 2020
Tid: 9:30 (registrering starter kl. 9)
Sted: Europäisches Fremdsprachenzentrum, Nikolaiplatz 4, 8020 Graz, Østrig

På konferencen vil partnerskabet præsentere sine projektresultater, og vi er meget glade for at have to uddrag, der giver grundlæggende kommentarer om unges politiske deltagelse: fru Daniela Köck fra 'beteiligung.st', kompetencecentret for deltagelse af børn, unge og borgere i provinsen Steiermark og hr. Richard Krisch fra 'Verein Wiener Jugendzentren' i Wien.

Adgangen er gratis; konferencesprog vil være tysk og engelsk (oversættelse leveres).
Vi beder om forhåndsregistrering via e-mail på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..
3. partnermøde i Parchim (DE)

Det tredje partnermøde fandt sted den 18. og 19. juni 2019 i Parchim, Tyskland. Mødet blev arrangeret af de tyske projektpartnere i Jugendförderverein Parchim-Lübz.

Den første del af mødet fokuserede på at revidere og færdiggøre den anden intellektuelle output, BPFYP-uddannelsesprogrammet for ungdomsarbejdere: Baseret på tilbagemeldingen fra den fælles personaleuddannelse i februar, rapport fra den eksterne evaluator og tilbagemeldingen fra dem lande, der allerede havde gennemført pilotkurset, diskuterede partnere nogle ændringer og ændringer i studieplanen. For det meste var partnere enige om, at de ønskede at få en mere praktisk orienteret læseplan, og de endelige tilpasninger vil blive foretaget i de kommende dage og uger.
En anden del af mødet behandlede tredje og fjerde intellektuelle output fra BPFYP-projekt: De tyske partnere fremlagde detaljerede retningslinjer for gennemførelsen af ​​de tre lokale deltagelsesprojekter pr. Partnerland, og partnerne drøftede første gennemførelsesplaner. De britiske partnere gav et detaljeret overblik over udviklingen af ​​den politiske handlingsplan, og roller og opgaver blev fordelt mellem partnerskabet.
Andre punkter på dagsordenen for mødet omfattede en række andre emner, herunder ledelse, kvalitet og disssemination. Et besøg på Greven Production School afsluttede mødet.

Repræsentanter fra alle partnerorganisationer deltog i mødet; Det næste og sidste møde, der finder sted i Østrig, var planlagt til februar 2020.
BPFYP hjemmeside online

Som man kan se, er BPFYP hjemmeside nu online. Det ville glæde os, hvis du fortæller det videre ?.
BPFYP hjemmesiden er tilgængelig på alle partnersprog og kan findes på www.bepartfeelyourpart.eu.
2. partnermøde i Aarhus (DK)

Det 2. partnermøde vil finde sted den 20. og 21. september 2018 i Aarhus, Danmark. Værten vil være FO-Aarhus, den danske projektpartner.

Første del af mødet vil fokusere på at færdiggøre det første intellektuelle output, BPFYP forskningsrapporten. Baseret på en detaljeret præsentation af de tilgængelige forskningsresultater udført af den østrigske partner Jugend am Werk Steiermark vil partnerne diskutere resultaterne og komme med feedback til tilretning og færdiggørelse. Projektpartnere vil også diskutere landespecifikke situationer og konsekvenser ud fra resultaterne til det kommende arbejde på det andet intellektuelle output.
Den anden del af mødet vil koncentrere sig om en deltaljeret diskussion af BPFYP træningsprogrammet (IO2) og dets indhold. Efter en intensiv debat modereret af de ansvarlige partnere fra ARES, var partnerne i stand til at nå frem til enighed om alle de åbne spørgsmål og fik lavet en detaljeret arbejdsplan til uddybelse af dette kærne projektresultat. Partnere fik også sat dato på fælles personaletræning som vil finde sted i februar 2019 i Graz, Østrig. Under træningsperioden vil repræsentanter fra alle partnerlande blive trænet i BPFYP træningsprogrammet og i at organisere lokale deltagelsesprojekter.
En tredje del af mødet vil blive sat af til det tredje intellektuelle output. Den tyske partner JFV Parchim-Lübz vil komme med det første overblik over BPFYP lokal deltagelsesprojekter som vil blive organiseret af partnerlandene. Sluttelig vil partnerne diskutere andre relevante punkter så som udbredelse, kvalitetsstyring og administrative emner.

Repræsentanter fra alle partnerorganisationer tog del i mødet; det næste møde, som vil finde sted i Tyskland, blev planlagt til at finde sted i juni 2019.
BPFYP projektbrochuren er tilgængelig

Man kan nu downloade BPFYP brochuren fra denne hjemmeside. Vi vil blive glade, hvis du fortæller hele verden om vores projekt ?

BPFYP Brochure (internetversion)
[DA] | [DE-AT] | [DE-DE] |[EN] | [IT] | [PT]

BPFYP Brochure (trykt version)
[DA] | [DE-AT] | [DE-DE] |[EN] | [IT] | [PT]
Startmøde i London (UK)

Den 11. og 12. april 2018 mødtes projektpartnerne for første gang i London (UK). Volunteering Matters, den britiske projektpartner, var vært ved mødet, hvor fokus lå på at lære hinanden at kende og sætte sejl til en succesrig tid fremover.
Efter en detaljeret gennemgang af den to-årige projektperiode fra den østrigske projektkoordinator og diskussion og klarlæggelse af de åbne spørgsmål, koncentrerede deltagerne sig om den førte intellektuelle output, BPFYP forskningsrapporten. Blandt andet definerede partnerne en tidslinje til denne fase af projektet og fordelte opgaver i partnerskabet. Derudover diskuterede de en mængde social miljø metoder og udvekslede information om forskellige landespecifikke situationer. Til sidst blev de enige om en detaljeret arbejds- og ansvarsplan til det fælles arbejde ifm. det første intellektuelle output. Alle deltagerne bidrog med deres erfaringer og deres omfattende viden.
Udover deres arbejde med IO1forberedte partnerne sig også på udvikling af IO2, BPFYP træningsprogrammet, de diskuterede kontraktuelle, finansielle og administrative emner, de fastlagde kommunikations retningslinjer og talte om udbredelse og kvalitetsparameter.

Bortsetfra de tyske partnere deltog repræsentanter fra alle partnerorganisationer i mødet; det næste møde blev planlagt til april 2018.