Tab af fremtidsudsigter?

Nu om dage står unge mennesker I Europa overfor mange udfordringer: høj arbejdsløshed, manglende fremtidsudsigter, tab af social sammenhæng, præstationspres – for blot at nævne et par stykker… Konsekvenserne? Et samfund der efterlader unge mennesker med en kontant frygt for at komme bagud i forhold til de sociale og europæiske udviklinger med en følelse af ikke at kunne leve op til stigende forventninger; et samfund der truer den enkelte unge med social eksklusion og følelsen af ”ikke at være en del af” og ”ikke være i stand til at kunne ændre”. Ønsket om stærke og endog autokratiske ledere som kommer med simple svar er blevet ret tydelig i hele Europa de seneste måneder og år. Det er på tide at agere og empower disse unge mennesker, tid til at vise dem: der er noget du kan gøre for at lave om på tingene, der er demokratiske måder på hvilke du kan forme verdenen omkring dig!

Tid til at gøre noget!

Det er her BE PART - FEEL YOUR PART projektet sætter ind. Vi er ved at udvikling af en tilgang til unge menneskers lokaldemokratiskedeltagelse, under hensyntagen til deres sociale miljø de resurser de har til rådighed.

Deltag i samfundet...

Selvom vi anser de unge i fare for social eksklusion som vores målgruppe, lægger vi megen fokus på de ungdomsarbejdere som vi anser som et vigtigt link til disse unge mennesker. Ungdomsarbejdere (ansatte eller frivillige) spiller en meget vigtig rolle i de unges deltagelsesproces. Vi tilbyder dem en mulighed for yderligere at udvikle deres professionelle karriere ved at give dem al nødvendig viden, evner og kompetencer til at kunne udføre analyser of sociale miljøer og steder og planlægge og implementere deltagelsesprojekter på lokalt niveau.