BPFYP produkter

Hovedmålet med BE PART - FEEL YOUR PART (BPFYP) projektet er at empower unge mennesker i fare for social eksklusion og give dem demokratisk deltagelse. For at gøre dette kommer vi med en række produkter (intellektuelt output):
(1) BPFYP forskningsrapporten omhandler metodologier til analyse af sociale miljøer til unge mennesker.
(2) BPFYP træningsprogram giver ungdomsarbejdere muligheden for yderligere at udvikle deres viden, evner og kompetencer mht. socialt miljø analyse og resurser til at støtte demokratisk deltagelse blandt unge i fare for social eksklusion.
(3) BPFYP deltagelsesprojekter vil blive planlagt og implementeret i hvert partnerland.
(4) BPFYP politisk handlingsplan med bidrag fra alle relevante interessenter i partnerlandene yder anbefalinger der skal tages i betragtning på alle niveauer for at forbedre demokratisk og politisk deltagelse blandt unge mennesker i fare for social eksklusion og marginalisering.IO1 - BPFYP forskningsrapport

BPFYP Research ReportBPFYP forskningsrapporten beskriver metoder og værktøjer til og erfaringer høstet vha. sociale miljøer analyse. Selvom det er et selvstændigt produkt giver den nødvendige teoretiske og eksperimentelle baggrund for at udvikle BPFYP træningsprogrammet, BPFYP deltagelseprojekter og BPFYP politisk handlingsplan.
BPFYP forskningsrapporten inkluderer en beskrivelse af konceptet bag sociale miljøer, analysen af sociale miljøer og resurser og metoder til analyse af sociale miljøer blandt unge mennesker i fare for social eksklusion som ofte har en tendens til at se deres eget sociale miljø væk fra det generelle samfundets især voksnes.
Rapporten har en akademiskudført forskningsdel og en handlingsplansdel udført i felten. Som led i den akademiske forskning analyserede og beskrev partnerne tilgange of litteratur til eksisterende metoder til at analysere og beskrive unge menneskers sociale miljøer, så som broad angel scan (bredvinkel scan), klikesamlinger, observation, nålemetoden, strukturerede byvandringer, personlige kort og landskaber, fototeknikker osv. Som en del af handlingen i felten implementerede og beskrev partnerne sociale miljøer analyse handlinger med deltagere fra målgruppen dvs. de unge mennesker i fare for social eksklusion. Partnerne ønskede at demonstrere individuelle miljøer og resurser, sammenligne sociale miljøer blandt de unge i målgruppen og sociale miljøer fra ”voksen”verdenen, definere huller og udviklingspotential osv.
BPFYP forskningsrapporten er tilgængelig på engelsk; et resumé er tilgængeligt på alle partnersprogene.

DOWNLOADS
BPFYP forskningsrapport
[EN]
BPFYP forskningsrapport - Resumé
[DA] | [DE] | [EN] | [IT] | [PT]

 

IO2 - BPFYP træningsprogram

BPFYP træningsprogrammet er en omfattende videregående boglig og praktisk uddannelse tilgang til ungdomsarbejdere som arbejder med unge mennesker i fare for social eksklusion. Baseret på sociale miljøer analyse fokuseres der på demokratisk deltagelse blandt unge mennesker på lokalt niveau. Træningsprogrammet vil dække ca. 30 læringstimer og være ECVET-baseret. De følgende emner vil blive dækket: (1) socialt miljø og resurser som basis for politisk deltagelse blandt unge mennesker i fare for social eksklusion; (2) metoder til analyse af sociale miljøer; (3) forskelle og overlap mellem sociale miljøer tilhørende ”unge i fare” og ”voksne”; (4) udvikling af lokale deltagelsesprojekter; (5) overvågning og dokumentering af lokale deltagelsesprojekter.
Udover selve pensummet vil produktet også indeholde en samling lærings-/undervisningsmaterialer til hvert modul/unit af læringsreultaterne. Træningsprogrammet vil blive pilottestet og tilgængelig på alle partnersprog.

 

IO3 - BPFYP deltagelsesprojekter

Projektpartnerskabet ønsker ikke kun at levere den teoretiske basis for at støtte politisk og demokratisk deltagelse blandt unge mennesker i fare for social eksklusion, partnerne ønsker også at starte processen ved at implementere projekter i projektperioden. Derfor vil alle partnerlande planlægge, implementere og overvåge 3 lokale deltagelsesprojekter der involvere unge mennesker i fare for social eksklusion, politiske beslutningstagere og den almindelige befolkning. Erfaringer fra dette og ting lært vil være tilgængelige til fremtidige deltagelsestiltag.

 

IO4 - BPFYP politisk handlingsplan

Alarmerende data om mangel på involvering, demokratisk deltagelse og general tro på demokratiet kræver politisk handling. Da udviklingen af en følelse for demokratiske værdier starter med demokratisk deltagelse på lokalt niveau og inden for egne sociale miljøer, vil projektpartnerne komme med en politisk handlingsplan som inkluderer behov for og krav til handling på lokalt, regionalt, nationalt og EU plan. Ved at følge BPFYP politisk handlingsplan vil politiske beslutningstagere være i stand til at komme frem til passende forholdslinjer og skabe veje og miljøer til at forbedre den nuværende situation ved at inkludere gruppen af unge mennesker i fare for social eksklusion. Handlingsplanen vil sætte fokus på forbindelsesledsrollen som ungdomsarbejdere har mellem ”unge” og ”voksne” samfund.
BPFYP politisk handlingsplan vil være tilgængelig på alle partnersprog.