BPFYP produkter

Hovedmålet med BE PART - FEEL YOUR PART (BPFYP) projektet er at empower unge mennesker i fare for social eksklusion og give dem demokratisk deltagelse. For at gøre dette kommer vi med en række produkter (intellektuelt output):
(1) BPFYP forskningsrapporten omhandler metodologier til analyse af sociale miljøer til unge mennesker.
(2) BPFYP træningsprogram giver ungdomsarbejdere muligheden for yderligere at udvikle deres viden, evner og kompetencer mht. socialt miljø analyse og resurser til at støtte demokratisk deltagelse blandt unge i fare for social eksklusion.
(3) BPFYP deltagelsesprojekter vil blive planlagt og implementeret i hvert partnerland.
(4) BPFYP politisk handlingsplan med bidrag fra alle relevante interessenter i partnerlandene yder anbefalinger der skal tages i betragtning på alle niveauer for at forbedre demokratisk og politisk deltagelse blandt unge mennesker i fare for social eksklusion og marginalisering.IO1 - BPFYP forskningsrapport

BPFYP Research ReportBPFYP forskningsrapporten beskriver metoder og værktøjer til og erfaringer høstet vha. sociale miljøer analyse. Selvom det er et selvstændigt produkt giver den nødvendige teoretiske og eksperimentelle baggrund for at udvikle BPFYP træningsprogrammet, BPFYP deltagelseprojekter og BPFYP politisk handlingsplan.
BPFYP forskningsrapporten inkluderer en beskrivelse af konceptet bag sociale miljøer, analysen af sociale miljøer og resurser og metoder til analyse af sociale miljøer blandt unge mennesker i fare for social eksklusion som ofte har en tendens til at se deres eget sociale miljø væk fra det generelle samfundets især voksnes.
Rapporten har en akademiskudført forskningsdel og en handlingsplansdel udført i felten. Som led i den akademiske forskning analyserede og beskrev partnerne tilgange of litteratur til eksisterende metoder til at analysere og beskrive unge menneskers sociale miljøer, så som broad angel scan (bredvinkel scan), klikesamlinger, observation, nålemetoden, strukturerede byvandringer, personlige kort og landskaber, fototeknikker osv. Som en del af handlingen i felten implementerede og beskrev partnerne sociale miljøer analyse handlinger med deltagere fra målgruppen dvs. de unge mennesker i fare for social eksklusion. Partnerne ønskede at demonstrere individuelle miljøer og resurser, sammenligne sociale miljøer blandt de unge i målgruppen og sociale miljøer fra ”voksen”verdenen, definere huller og udviklingspotential osv.
BPFYP forskningsrapporten er tilgængelig på engelsk; et resumé er tilgængeligt på alle partnersprogene.

DOWNLOADS
BPFYP forskningsrapport
[EN]
BPFYP forskningsrapport - Resumé
[DA] | [DE] | [EN] | [IT] | [PT]

 

IO2 - BPFYP træningsprogram

BPFYP Research ReportBPFYP-uddannelsesprogrammet er en omfattende videreuddannelses- og uddannelsesmetode for ungdomsarbejdere, der arbejder med unge, der er i fare for social udstødelse. Baseret på socialt miljø og rumanalyse fokuserer det på demokratisk deltagelse af unge på lokalt plan. Uddannelsesprogrammet og dets seks enheder dækker 40 læringstimer, hovedsageligt klassebaseret, men med adskillige praktiske øvelser. Programmet er ECVET-baseret og inkluderer følgende emner: (1) en generel introduktion; (2) metoder til analyse af sociale rum; (3) forskelle og overlapninger i unge og voksnes sociale rum; (4) hvordan man opretter lokale deltagelsesprojekter; (5) overvågning og dokumentation af lokale deltagelsesprojekter (6) et tog trænermodulet; og (7) en vurdering.
Desuden inkluderer læseplanen en samling af lærings- / undervisningsmateriale til hvert af modulerne / enhederne til læringsresultater. Uddannelsesprogrammet blev pilot-testet og er tilgængeligt gratis på alle partnersprog.

DOWNLOADS
BPFYP træningsprogram [DA] | [DE] | [EN] | [IT] | [PT]
Præsentation for enhed 1 [DA] | [DE] | [EN] | [IT] | [PT]
Præsentation for enhed 2 [DA] | [DE] | [EN] | [IT] | [PT]
Præsentation for enhed 3 [DA] | [DE] | [EN] | [IT] | [PT]
Præsentation for enhed 4 [DA] | [DE] | [EN] | [IT] | [PT]
Præsentation for enhed 5 [DA] | [DE] | [EN] | [IT] | [PT]
Præsentation for enhed 6 [DA] | [DE] | [EN] | [IT] | [PT]
Yderligere materiale til enhed 5 (kun engelsk) [DOC 1] | [DOC 2] | [DOC 3] | [DOC 4] | [DOC 5] | [DOC 6] | [DOC 7] | [DOC 8]

 

IO3 - BPFYP deltagelsesprojekter

BPFYP Participation ProjectsProjektpartnerskabet ønskede ikke kun at levere det teoretiske grundlag til støtte for politisk og demokratisk deltagelse af unge med risiko for social udstødelse, partnerne ønskede at starte processen ved at implementere projekter inden for projektperioden. Derfor planlagde, implementerede og overvågede hvert partnerland tre lokale deltagelsesprojekter, der involverer unge mennesker i fare for social udstødelse, politiske beslutningstagere og offentligheden. De indhøstede erfaringer og erfaringerne blev dokumenteret og samlet i en projektlæsere, som kan tjene som en god ressource til yderligere deltagelsesmetoder.
BPFYP-projektlæser er gratis tilgængelig på alle partnersprog.

DOWNLOADS
BPFYP deltagelsesprojekter
[DA] | [DE] | [EN] | [IT] | [PT]

 

IO4 - BPFYP politisk handlingsplan

BPFYP Political Action PlanAlarmerende data om manglende involvering, demokratisk deltagelse og generel tro på demokrati kræver politisk handling. Da udviklingen af en sans for demokratiske værdier starter med demokratisk deltagelse på lokalt plan og inden for dine egne sociale miljøer, leverede projektpartnerne en politisk handlingsplan, der inkluderer behovene og kravene til handling på lokalt, regionalt, nationalt og europæisk niveau . Ved at følge BPFYPs politiske handlingsplan vil politiske beslutningstagere være i stand til at trække passende foranstaltninger og skabe veje og miljøer til forbedring af den aktuelle situation ved at inkludere gruppen af unge mennesker, der er i risiko for social udstødelse. BPFYPs politiske handlingsplan forklarer blandt andet vigtigheden af ungdomsengagement, udfolder visse barrierer for ungdomsengagement og leverer 13 praktiske henstillinger til fremme af ungdomsengagement.
BPFYPs politiske handlingsplan er tilgængelig gratis på alle partnersprog .

DOWNLOADS
BPFYP politisk handlingsplan
[DA] | [DE] | [EN] | [IT] | [PT]